IRCC

IRCC este acronimul unui indicator al Băncii Naționale a României, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor. Acest indicator se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare. Indicatorul este utilizat de către băncile comerciale pentru a calcula ratele bancare ale debitorilor. Metodologiei stabilite prin OUG nr. 19/2019 prevede un decalaj în aplicarea indicatorului. De exemplu, indicatorul aferent trimestrului 1 din 2023 va fi calculat în trimestrul 2 din același an și va fi utilizat de bănci începând cu T3. Indicatorul trimestrial se calculează ca medie aritmetică a valorilor înregistrate în zilele lucrătoare din perioada respectivă.

Pentru calculul indicatorului se poate folosi următoarea formulă:

IRCC

unde,

  • zl – zilele lucrătoare din cadrul trimestrului.

Valori IRCC 2024

IRCC T2 2024 –  5,99 (actualizat pe 14.06.2024)*

Se calculează pe baza datele zilnice din al doilea trimestru al anului 2024 și se va utiliza pentru calculul ratelor bancare din intervalul 1 septembrie 2024 – 31 decembrie 2024.

*Publicarea datelor zilnice a început pe 1 aprilie 2024.

IRCC T1 2024 –  5,86 (valoare finală, rotunjită de la 5,855)

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul unu 2024. Această valoare se va aplică la calculul ratelor în perioada 1 iulie 2024 – 30 septembrie 2024.

**pe 8, 15, 28 februarie și 1, 5, 6, 11, 12, 19, 20  martie nu au existat tranzacții interbancare

Valori IRCC 2023

IRCC T4 2023 – 5,90 (valoare finală, rotunjit de la 5,896949)

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul patru 2023. Această valoare se va aplică la calculul ratelor în perioada 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2024.

**pe 10 octombrie și 15 noiembrie nu au existat tranzacții interbancare

IRCC T3 – 2023 – 5,97 (valoare finală, rotunjit de la 5,969)

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul trei 2023. Această valoare se va aplică la calculul ratelor în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024.

IRCC T2 – 2023 – 5,96 (valoare finală, rotunjit de la 5,962)

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul doi 2023.  Această valoare se va aplică la calculul ratelor în perioada 1 octombrie 2023 – 31 decembrie 2023.

IRCC T1 2023  – 5,94 (valoare finală, rotunjit de la 5,936667)

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul unu 2023.  Această valoare se va aplică la calculul ratelor în perioada 1 iulie 2023 – 30 septembrie 2023.

Valori IRCC 2022

IRCC T4 2022  – 5,98 (valoare finală)

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul patru 2022.  Această valoare se va aplică la calculul ratelor în perioada 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2023.

IRCC T3 2022 – 5,71

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul trei 2022. Această valoare a indicatorului se utilizează pentru calculul ratelor bancare în intervalul 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023.

IRCC T2 2022 – 4,06

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul doi 2022. A fost utilizat pentru calculul ratelor bancare în intervalul 1 octombrie 2022 – 31 decembrie 2022.

IRCC T1 2022 – 2,65

Indicator calculat pe baza datelor din trimestrul unu 2022. A fost utilizat pentru calculul ratelor bancare în intervalul 1 iulie 2022 – 30 septembrie 2022.