IRCC

IRCC este acronimul unui indicator al Băncii Naționale a României, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor. Acest indicator se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare. IRCC este utilizat de către băncile comerciale pentru a calcula ratele bancare ale debitorilor. Metodologiei stabilite prin OUG nr. 19/2019 prevede un decalaj în aplicarea indicatorului. De exemplu, IRCC-ul aferent trimestrului 1 din 2023 va fi calculat în trimestrul 2 din același an și va fi utilizat de bănci începând cu T3. Indicatorul trimestrial se calculează ca medie aritmetică a valorilor înregistrate în zilele lucrătoare din perioada respectivă.