Producție potențială

Prin producție potențială (Potential production) înțelegem cantitatea maximă de bunuri sau servicii care poate fi realizată de către o companie sau o economie. Acest nivel de producție este unul teoretic și presupune utilizarea deplină a resurselor. De asemenea, pentru a fi atins producția ar trebui să fie eficientă. Atingerea acestui nivel de producție nu este realizabil în practică. Cu toate acestea, o firmă va trebui să încerce să atingă nivelul cel mai apropiat posibil. Astfel, ea își va reduce costurile și va deveni mai competitivă.

Producție potențială
Power plant icons created by surang – Flaticon

Dacă decalajul față de producția potențială este mare, o firmă va putea să investească pentru a-și crește eficiența.