Societate pe acțiuni

Prin societate pe acțiuni (Stock company) înțelegem acea formă de organizare a unei firme în care capitalul social este divizat în acțiuni. Drepturile și obligațiile acționarilor sunt dimensionate în funcție de numărul de titluri de valoare deținute.

societate pe acțiuni
Company icons created by Eucalyp – Flaticon

Dintre caracteristicile principale ale unei societăți pe acțiuni, menționăm:

  • capitalul social este divizat în acțiuni;
  • responsabilitatea acționarilor este limitată la investiția realizată;
  • acțiunile sunt ușor transferabile – Vânzarea și cumpărarea de acțiuni se realizează mult mai ușor decât părțile sociale ale unui SRL;
  • profitul se distribuie proporțional cu numărul de acțiuni deținute;
  • administrare de tip guvernare corporativă – Consiliul de administrație este desemnat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Societățile pe acțiuni care îndeplinesc anumite criterii (e.g. dimensiune capital social, profit) se pot lista pe piața bursieră pentru a aduna capital.