Profit brut

Prin profit brut (Gross margin) ne referim la câștigurile realizate de o companie din activitatea ei de bază, înainte ca acestea să fie impozitate. Astfel, indicatorul reflectă diferența dintre încasările totale (cifra de afaceri) și costurile totale. Acest indicator poate fi calculat pentru diferite perioade. El poate fi lunar, trimestrial, semestrial, anual etc. De obicei, acesta se preferă calcularea valorii anuale (un exerciți financiar), pentru că acesta este cea relevantă în calculul impozitului datorat. O companie va putea decide ce poate face cu profitul realizat doar după ce va achita acest impozit.

Putem utiliza următoarea formulă pentru calculul profitului brut.

Pb = CA – CT

unde,

  • Pb – profitul brut;
  • CA – cifra de afaceri sau încasările totale ale companiei;
  • CT – costurile totale ale companiei.

Să luăm ca exemplu o companie care are o cifră de afaceri de 10 milioane de euro și un cost total de 9,5 milioane. Pentru a calcula profitul brut, utilizăm formula anterioară.

Pb = 10.000.000 – 9.500.000

Pb = 500.000 euro

Vezi și profit net.

Profit brut
Margin icons created by Freepik – Flaticon