Profit net

Prin profit net (Net margin) ne referim la câștigurile realizate de o firmă după deducerea tuturor costurilor și impozitelor. În mod obișnuit, profitul net se calculează pentru durata unui exercițiu financiar. Cu toate acestea, el poate fi estimat și pentru perioade mai scurte sau mai lungi.  Profitul net reprezintă partea din câștig care poate fi distribuită sub formă de dividende sau poate fi reinvestită.  În contabilitate, pentru calculul profitului net se poate utiliza următoarea formulă.

Pn = Pb – CA – D – Ipr

unde,

  • Pn – profitul net;
  • Pb – profitul brut;
  • Ca – cheltuieli cu amortizarea;
  • D – cheltuieli cu dobânzile;
  • Ipr – Impozitul pe profit.

Profitul net este un indicator esențial în evaluarea companiilor. Acesta ne arată cât de eficiente sunt ciclurile de producție ale firmelor.

Vezi și profit brut.

profit net
Expense icons created by Eucalyp – Flaticon