Proprietate intelectuală

Prin proprietate intelectuală (Intellectual property) înțelegem forma proprietății care protejează bunurile intangibile rezultate în urma unor procese de gândire. Aceste produse sunt rezultatele creativității și a unei abordări originale de soluționare a problemelor. De exemplu, între aceste bunuri, obținute prin munca intelectuală, se încadrează invențiile, operele literare, creațiile artistice, mărcile comerciale etc. Multe dintre activele de acest tip sunt purtătoare de drepturi de autor. Acestea pot fi exploatate de el pe durata vieții și chiar lăsate moștenire.

proprietate intelectuală
Implementation icons created by Uniconlabs – Flaticon

Un brevet este o recunoaștere a proprietății intelectuale asupra unui produs inovativ, a unei tehnologii, a unei idei etc.