Proprietate intelectuală (Intellectual property)

Prin proprietate intelectuală (Intellectual property) înțelegem o formă a proprietății care protejează bunurile intangibile care sunt rezultate în urma unor procese de gândire. De exemplu, între aceste bunuri, obținute prin munca intelectuală, se încadrează invențiile, operele literare, creațiile artistice, mărcile comerciale etc.