Proprietar (Owner)

Un proprietar (Owner) este o persoană fizică sau juridică care deține un bun tangibil sau intangibil. Acesta are drept de proprietate asupra bunului respectiv, adică îl poate utiliza în condițiile legii. El are dreptul să-și cesioneze, vinde sau închirieze activul. Proprietarul poate deține activul în întregime sau doar o parte a sa.