Proprietar (Owner)

Un proprietar (Owner) este o persoană fizică sau juridică care deține un bun tangibil sau intangibil. Acesta are drept de proprietate asupra bunului respectiv, adică îl poate utiliza în condițiile legii, îl poate cesiona, vinde sau închiria.