Proprietar

Un proprietar (Owner) este o persoană fizică sau juridică care deține un bun tangibil sau intangibil. Acesta are drept de proprietate asupra bunului respectiv, adică îl poate utiliza în condițiile legii. El are dreptul să-și cesioneze, să-și vândă, să-și doneze sau închirieze activul. Proprietarul poate deține activul în întregime sau doar o parte a sa. Proprietarul datorează impozitele de proprietate stabilite de administrația localității în care se află aceasta. În plus, acesta poate să aibă obligații suplimentare legate de proprietatea sa. De exemplu, acesta poate să fie responsabil cu îndepărtarea zăpezii de pe trotuarul aferent imobilului.

proprietar
Product owner icons created by nangicon – Flaticon