Proprietate

O proprietate (Property) se referă la drepturile unui persoane fizice sau juridice, proprietarul, asupra unui bun tangibil sau intangibile. De exemplu, un brevet este un document prin care se certifică proprietatea intelectuală asupra unei invenții sau inovații. Drepturile de proprietate pot fi transferate prin vânzare, donație, moștenire etc. Documente prin care acestea pot fi recunoscute sunt contractul de vânzare cumpărate, factura, certificat de proprietate etc.

Proprietate
Property icons created by Nhor Phai – Flaticon

Deținătorul proprietății are dreptul să o înstrăineze prin contract de vânzare-cumpărare, să o doneze, să o împrumute prin acte de comodat, să o închirieze etc. Atunci când activul este închiriat, proprietarul are dreptul să încaseze chiriile generate.