Proprietate (Property)

O proprietate (Property) se referă la drepturile unui persoane fizice sau juridice, proprietarul, asupra unui bun tangibil sau intangibile. De exemplu, un brevet este un document prin care se certifică proprietatea intelectuală asupra unei invenții sau inovații.