Proprietate (Property)

O proprietate (Property) se referă la drepturile unui persoane fizice sau juridice, proprietarul, asupra unui bun tangibil sau intangibile. De exemplu, un brevet este un document prin care se certifică proprietatea intelectuală asupra unei invenții sau inovații. Drepturile de proprietate pot fi transferate prin vânzare, donație, moștenire etc. Documente prin care acestea pot fi recunoscute sunt contractul de vânzare cumpărate, factura, certificat de proprietate etc.