Protecționism (Protectionism)

Protecționismul (Protectionism) se referă la politica economică a unui stat care presupune restricționarea fluxurilor comerciale internaționale pentru a ajuta industriile domestice. Politicile protecționiste pot să vizeze întreaga economie sau doar anumite sectoare strategice. Protecționismul pare atractiv și este exploatat frecvent de partidele politice care au platforme cu componente sociale, dar în practică rezultatele obținute nu coincid cu cele urmărite. Utilizarea acestor politici este urmată de reacții de răspuns ale statelor partenere și chiar la războaie comerciale, acestea ducând la izolarea economiei sau a sectoarelor protejate și, pe termen mediu și lung, la scăderea competitivității. Cele mai populare instrumente utilizate de guverne pentru a-și ajuta industriile interne sunt subvențiile, cotele de import, taxele vamale etc.