Cost real (Real cost)

Costul real (Real cost) se referă la cheltuielile totale efectuate pentru realizarea de produse sau servicii. Acest indicator include costurile resurselor utilizate propriu-zis în procesul de producție și costurile de oportunitate ale neutilizării resurselor în direcții alternative.