Prospect de fond mutual

Un prospect de fond mutual (Mutual fund prospectus) este documentul care detaliază obiectivele și strategiile unui fond. În cadrul prospectului sunt prezentate detalii legate de rezultatele financiare ale fondului și informații privind performanța managerilor. Aceste documente specifice pot fi obținute direct de la fondurile mutuale prin diferite medii de comunicare. Orice investitor în cadrul unui fond are acces la acest prospect.

Prospect de fond mutual
Paper icons created by Freepik – Flaticon

De exemplu, acesta poate să conțină informații privind specificul investițional al fondului. Există fonduri specializate în anumite industrii. De asemenea, poate să prevadă aspecte legate de durata investițiilor în anumite acțiuni, gradul de dezvoltare al companiilor în care se investește etc.