Formarea netă de capital fix

Formarea netă de capital fix (Net fixed capital formation) este un indicator macroeconomic. Acesta este egal cu formarea brută de capital fix minus consumul de capital fix, după cum se poate vedea în formula de mai jos:

FNCF = FBCF – CCF

unde,

  • FNCF – formare netă de capital fix;
  • FBCF – formare brută de capital fix;
  • CCF – consum de capital fix. Partea de capital fix care este consumată în procesele de producție în perioada de referință.

Deci, FNCF este versiunea ajustată a Formării brute de capital fix. Această formă a indicatorului oferă o imagine clară asupra stocului de capital fix la finalul perioadei de referință.

formarea netă de capital fix
Percolator icons created by Eucalyp – Flaticon