Formarea netă de capital fix (Net fixed capital formation)

Formarea netă de capital fix (Net fixed capital formation) este un indicator economic. Acesta este egal cu formarea brută de capital fix minus consumul de capital fix.