Randament tehnic

Prin randament tehnic, în economie, înțelegem un raport între producția obținută și resursele tehnice utilizate. Acest tip de randament se referă în special la performanța echipamentelor tehnice. El măsoară eficiența modului în care sunt utilizate echipamentele tehnice în cadrul activităților economice. Practic, el se referă la productivitatea reală a echipamentelor utilizate în procesele de producție. El poate fi comparat cu productivitatea potențială, teoretică și astfel este un indicator care poate indica zonele în care o firmă își poate îmbunătăți rezultatele.

Randament tehnic
Productivity icons created by Freepik – Flaticon

În calcularea randamentului tehnic se poate ține cont de mai multe criterii:

  • cantitatea de produse și servicii rezultate;
  • consumul mediu de energie;
  • randamentul propriu-zis;
  • calitatea bunurilor produse;
  • proporția rebuturilor;
  • fiabilitatea echipamentului în timp;
  • etc.