Productivitate potențială

Prin productivitate potențială (Potential Productivity) înțelegem cantitatea maximală de produse sau servicii care ar putea fi obținută pe baza unor intrări de resurse. Acest nivel al productivității este unul care teoretic poate fi atins, dacă se reușește eliminarea erorilor și pierderilor. În principiu, productivitatea firmelor este mai scăzută decât cea potențială. Acest lucru se întâmplă pentru că, în practică, productivitatea potențială este greu de atins. Erorile umane, rebuturile tehnice, calitatea materiilor prime ș.a. pot reduce productivitatea reală a factorilor de producție. Să ne imagină un atelier de tâmplărie care are cele mai bune scule pentru tăiat lemnul. Acestea permit o precizie milimetrică și elimină pierderile. Chiar și așa, productivitatea potențială nu va fi atinsă. Este suficient o scândură cu un nod într-o zonă nepotrivită pentru a reduce productivitatea sub potențial.

productivitate potențială
Productivity icons created by Icon home – Flaticon

Chiar și dacă resursele materiale ar avea o calitate perfectă, nivelul ideal de productivitate nu va fi atins. Este suficient ca un angajat să aibă o zi proastă pentru ca productivitatea muncii să sufere.