Rata capital incremental/PIB

Rata capital incremental/PIB (Incremental capital output ratio) este un indicator care analizează relația dintre investițiile realizate într-o economie și efectele în creșterea acesteia. Creșterea economiei este surprinsă în modificarea Produsului Intern Brut. Practic, rata măsoară care este necesarul de investiții pentru a obține o unitate suplimentară de produs. Un nivel ridicat al ratei indică o eficiență scăzută, adică investițiile suplimentare generează efecte minime. Un nivel ridicat al ratei ne indică o eficiență ridicată, deci că țara respectivă este atractivă pentru investitorii potențiali. Rata poate fi calculată cu următoarea formulă:

Rata capital incremental/PIB
Rata capital incremental/PIB

unde,

  • RCI/PIB – rata dintre capitalul incremental și PIB;
  • I – investiții anuale în economie;
  • ∆PIB – creșterea anuală PIB, față de PIB din anul anterior.
Rata capital incremental/PIB
Gain icons created by Uniconlabs – Flaticon