Rata de activitate (Activity rate)

Rata de activitate (Activity rate) este un indicator care măsoară proporția populației active în totalul populației. Populația activă este formată din persoanele angajate și din șomeri, adică indivizi aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru a calcula rata de activitate puteți utiliza următoarea formulă:

Rata de activitate
Rata de activitate