Rată de autofinanțare (Self-financing rate)

Rata de autofinanțare (Self-financing rate) este un indicator care măsoară ponderea dintr-o investiție pe care o companie o poate acoperi din economiile sale. Acest indicator se măsoară prin raportarea economiilor brute ale organizației la formarea brută a capitalului fix. Acest indicator este utilizat în calcularea necesarului de capital, pentru realizarea unei investiții, care trebuie să fie atras din afara companii.  Formula de calcul este următoarea:

Rata de autofinanțare
Rată de autofinanțare

unde,

  • EB – economii brute;
  • FBCF – formarea brută de capital fix.