Rata de recuperare a investiției (Return on investment – ROI)

Rata de recuperare a investiției (Return on investment – ROI) sau Rentabilitatea investiției este un indicator al performanței folosit pentru a măsura nivelul de eficiență al unei investiții. Acesta poate fi utilizat și pentru a compara între ele performanțele unor investiții diferite. Cu acest indicator se realizează măsurarea randamentului unui investiții raportat la costul ei. Formula de calcul a acestui indicator este următoarea: