Rata de recuperare a investiției (Return on investment – ROI)

Rata de recuperare a investiției (Return on investment – ROI) sau Rentabilitatea investiției este un indicator al performanței folosit pentru a măsura nivelul de eficiență al unei investiții. Acesta poate fi utilizat și pentru a compara între ele performanțele unor investiții diferite. Cu acest indicator se realizează măsurarea randamentului unui investiții raportat la costul ei. Formula de calcul pentru rata de recuperare a investiției este următoarea:

Rata de recuperare a investiției

Să luăm ca exemplu o investiție într-un proiect imobiliar. Dezvoltatorul a avut un cost total de 4 milioane u.m. și a vândut proiectul finalizat cu 6 milioane de unități monetare. ROI-ul investiției se va calcula astfel.

ROI = (6.000.000-4.000.000)/4.000.000 = 0,5

Înmulțim cu 100 și obținem un ROI de 50%.