Rata fiscalității

Rata fiscalității (Tax revenue-to-GDP ratio) măsoară raportul dintre totalul veniturilor colectate de către un stat din taxe și impozite și produsul intern brut. Calcularea acestei rate permite compararea regimului fiscal între țări. Compararea directă a anumitor tipuri de impozite ne oferă doar un tablou parțial al situației din țările analizate. Compoziția regimului fiscal diferă de la țară la țară prin  prisma taxelor și impozitelor particulare.

Pentru a calcula această rată, putem utiliza următoarea formulă:

Cum se calculează Rata fiscalității
Rata taxării

unde

  • Rf – rata fiscalității;
  • VTi – veniturile totale din impozite și taxe;
  • PIB – Produsul Intern Brut.

În principiu, o rată a taxării ridicată va descuraja investițiile în țara respectivă. În practică, există mulți alți factori care influențează decizia. Statele dezvoltate atrag investiții fără probleme, deși au un nivel ridicat de taxare.

Rata fiscalității
Fiscal icons created by Futuer – Flaticon