Rata fiscalității (Tax revenue-to-GDP ratio)

Rata fiscalității (Tax revenue-to-GDP ratio) măsoară raportul dintre totalul veniturilor colectate de către un stat din taxe și impozite și produsul intern brut.

Cum se calculează Rata fiscalității
Rata fiscalității

unde

  • Rf – rata fiscalității;
  • VTi – veniturile totale din impozite și taxe;
  • PIB – Produsul Intern Brut.

În principiu, o rată a fiscalității ridicată va descuraja investițiile în țara respectivă.