Rata populației active (Activity rate)

Rata populației active (Activity rate) măsoară procentul persoanelor active în totalul populației unei economii. Economic, populația activă este formată din indivizii angajați și cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru a putea calcula rata, putem folosi următoarea formulă:

Rpa = Pa/Pt * 100

unde,

  • Rpa – rata populației active;
  • Pa – populația activă;
  • Pt – populația totală.