Rata naturală a ocupării

Rata naturală a ocupării (Natural rate of employment) este un concept economic cu ajutorul căruia se măsoară ponderea angajaților în populația totală cu drept de muncă. Această rată măsoară ponderea populației ocupate atunci când piața muncii este în echilibru. Acest concept este întâlnit și sub numele de Rata naturală a ocupării forței de muncă. Indicatorul poate fi calculat cu ajutorul următoarei formule:

Ro = A/Pdm *100

unde,

  • Ro – rata ocupării;
  • A – angajații din economie;
  • Pdm – populația cu drept de muncă.

Indicatorul se poate utiliza și pentru a calcula rata de ocupare a forței de muncă în populații delimitate. De exemplu, populațiile pot fi delimitate pe baza anumitor criterii, precum sex, vârstă, geografic etc. Astfel, s-ar putea calcula o rată a ocupării pentru bărbații cu vârstă între 25 și 30 de ani care locuiesc într-o anumită regiune a țării.

Rata naturală a ocupării
Employee icons created by Freepik – Flaticon