Rata naturală a ocupării (Natural rate of employment)

Rata naturală a ocupării (Natural rate of employment) este un concept economic cu ajutorul căruia se măsoară ponderea angajaților în populația totală cu drept de muncă. Acest concept este întâlnit și sub numele de Rata naturală a ocupării forței de muncă. Indicatorul se poate utiliza și pentru a calcula rata de ocupare a forței de muncă în populații delimitate. De exemplu, populațiile pot fi delimiate pe baza anumitor criterii, precum sex, vârstă, geografic etc.