Rata natalității

Rata natalității (Birth rate) este un indicator care măsoară procentul de nou născuți raportat la populația medie dintr-un an de zile. Calculul ratei natalității este esențială în demografie, ea având un rol major în elaborarea trendurilor de creștere a populației. În plus, ea are un rol extrem de important în științele economice. De exemplu, estimarea corectă a acestei rate permite dimensionarea investițiilor efectuate pe piața educației, industria jucăriilor etc. Acest indicator se poate calcula cu următoarea formulă:

Rata natalității

unde,

  • Rn – rata natalității;
  • N – număr total de nou născuți vii în decurs de un an de zile;
  • P – populația medie în anul de referință.
Rata natalității
Birth icons created by Freepik – Flaticon