Rata natalității (Birth rate)

Rata natalității (Birth rate) este un indicator care măsoară procentul de nou născuți raportat la populația medie dintr-un an de zile. Acest indicator se poate calcula cu următoarea formulă:

Rata natalității

unde,

  • Rn – rata natalității;
  • N – număr total de nou născuți vii în decurs de un an de zile;
  • P – populația medie în anul de referință.