Demografie

Prin demografie (Demography) înțelegem știința socială care se ocupă cu studiul statistic și analiza populațiilor umane. Această măsoară și analizează elemente precum mărimea populațiilor, compoziția lor, distribuțiile lor geografice etc. De asemenea, demografia analizează și modalitățile prin care populațiile se schimbă, în speță prin natalitate, mortalitate și migrație. Identificarea corectă a trendurilor demografice facilitează elaborarea de politici publice de corecție.

demografie
Population icons created by surang – Flaticon

Trendurile demografice oferă informații relevante pentru cei care se ocupă de strategia firmelor private. Dacă trendul demografic al unei piețe este unul de declin, investițiile de expansiune nu vor mai avea sens. Multe afaceri ar trebui să se concentreze pe conservarea cotei de piață și căutarea de investiții alternative.