Demografie (Demography)

Prin demografie (Demography) înțelegem știința socială care se ocupă cu studiul statistic și analiza populațiilor umane. Această măsoară și analizează elemente precum mărimea populațiilor, compoziția lor, distribuțiile lor geografice etc. De asemenea, demografia analizează și modalitățile prin care populațiile se schimbă, în speță natalitatea, mortalitatea și migrația. Identificarea corectă a trendurilor demografice facilitează elaborarea de politici publice de corecție.