Dobândă simplă (Simple Interest)

Prin dobândă simplă (Simple Interest) înțelegem o remunerație, calculată pe baza unui procent fix, care este primită de proprietarul unui capital pentru împrumutarea sa. Dobânda simplă poate fi calculată cu ajutorul formulei următoare.

Formulă dobândă simplă
Dobânda simplă

unde,

  • Ds – dobândă simplă;
  • P – principalul sau suma împrumutată;
  • d – rata dobânzii;
  • t – termenul sau durata împrumutului.