Rectificare bugetară pozitivă (Positive budget rectification)

Rectificarea bugetară pozitivă (Positive budget rectification) procesul prin care se ajustează planul de cheltuieli al unei administrații publice. Rectificarea are lor în timpul execuției bugetare și ea modifică forma inițială a alocărilor financiare. Creșterea sumelor alocate pentru cheltuieli este posibilă ca urmare a înregistrării unor rezultate fiscale peste așteptări. De exemplu, încasările bugetare peste așteptări îi permite unui guvern să crească alocările financiare ale ministerelor.  De asemnea, această corecție a planului de cheltuieli poate să aibă loc și când se adoptă bugete extrem de prudente. Într-o rectificare bugetară pozitivă, guvernul poate decide creșterea alocărilor pentru unele ministere, departamente, organisme etc.