Rectificare bugetară negativă (Negative budget rectification)

Prin rectificare bugetară negativă (Negative budget rectification) înțelegem procesul prin care planul de cheltuieli al unei administrații publice este ajustat în jos. Aceste ajustări au loc daorită unor rezultate fiscale sub așteptări, care nu corespund anticipărilor de la realizarea bugetului. În această situație, se reduc sumele alocate inițial ministerelor sau diferitelor departamente și organizații. Uneori sumele reduse de la unele ministere sunt alocate altora, care au deficit mai mare. Dacă rectificarea nu are loc, când încasările sunt scăzute, guvernul va trebui să se împrumute pentru a acoperi necesarul cheltuielilor. Deci, cu alte cuvinte, va avea loc o creștere a deficitului bugetar.