Rectificare bugetară

Prin rectificare bugetară (Budget rectification) înțelegem procesul prin care bugetul unei țări este modificat datorită neîndeplinirii sau depășirii planului de încasări din taxe și impozite al administrației publice. Modificare are loc în timpul exercițiului financiar. Alte motive ale rectificării bugetare pot fi legate de:

  • apariția unor noi direcții de cheltuieli;
  • supraestimarea/subestimarea bugetului de cheltuieli al unor ministere;
  • cheltuieli neplanificate majore (e.g. cheltuielile legate de pandemie);
  • etc.
Rectificare bugetară
Budget icons created by Freepik – Flaticon

În România, de regulă, rectificările bugetare se fac în cursul lunii august. Realizarea lor în august are două avantaje. În primul rând, fiind în a doua jumătate a anului permite formarea unei priviri de ansamblu. Astfel se pot ajusta estimările din legea bugetului. În al doilea rând, le ofertă ministerelor condiții pentru a acționa de la începutul toamnei. O rectificare bugetară poate să fie pozitivă sau negativă.