Rectificare bugetară (Budget rectification)

Prin rectificare bugetară (Budget rectification) înțelegem procesul prin care bugetul unei țări este modificat datorită neîndeplinirii sau depășirii planului de încasări din taxe și impozite al administrației publice. Modificare are loc în timpul exercițiului financiar. Alte motive ale rectificării bugetare pot fi legate de:

  • apariția unor noi direcții de cheltuieli;
  • supraestimarea/subestimarea bugetului de cheltuieli al unor ministere;
  • cheltuieli neplanificate majore (e.g. cheltuielile legate de pandemie);
  • etc.