Reducerea ofertei (Supply reduction)

Reducerea ofertei (Supply reduction) se referă la politica publică și măsurile propriu-zise luate de autoritățile dintr-o țară pentru a dezintegra sau restricționa facilități de producție ale căror efecte sunt considerate nocive. Aceste politici se aplică în special în cazul produselor și serviciilor care generează efecte negative asupra societății și mediului. De exemplu, statele depun eforturi pentru a descuraja producția de droguri.

(2) Reducerea ofertei se poate referi și la trenduri de scădere a nivelului de producție înregistrate pe orice piață. Acestea pot fi determinate de:

  • o orientare a resurselor către produse care generează marje de profit mai mari;
  • de o creștere a prețurilor resurselor;
  • de o conjunctură deosebită (e.g. restricțiile înregistrate în perioada pandemiei COVID-19);
  • etc.