Reducerea ofertei

Reducerea ofertei (Supply reduction) se referă la politica publică și măsurile propriu-zise luate de autoritățile dintr-o țară pentru a dezintegra sau restricționa facilități de producție ale căror efecte sunt considerate nocive. Aceste politici se aplică în special în cazul produselor și serviciilor care generează efecte negative asupra societății și mediului. De exemplu, statele depun eforturi pentru a descuraja producția de droguri. Alt exemplu este cel al producției de energie. Statele Uniunii Europene și-au asumat să reducă ponderea energiei produse prin poluare. Închiderea termocentralelor pe cărbune nu a fost însoțită mereu de o creștere corespondentă a unităților de producție ecologică.  În acest caz, efectul imediat a fost unul de reducere a ofertei.

Reducerea ofertei
Sursa: Inițiativa Privată

Grafic, reducerea ofertei este reprezentată prin mutarea curbei ofertei la stânga. Vedem cum scăderea ofertei determină schimbarea echilibrului pieței și creșterea prețurilor. Astfel, scăderea ofertei de pe piață face ca produsul să fie mai puțin accesibil pentru clienți.

(2) Reducerea ofertei se poate referi și la trenduri de scădere a nivelului de producție înregistrate pe orice piață. Acestea pot fi determinate de:

  • o orientare a resurselor către produse care generează marje de profit mai mari;
  • de o creștere a prețurilor resurselor;
  • de o conjunctură deosebită (e.g. restricțiile înregistrate în perioada pandemiei COVID-19);
  • etc.

Vezi și reducerea cererii.