Remunerație (Remuneration)

Conceptul de remunerație (Remuneration) se referă la suma de bani pe care un angajat o primește pentru realizarea sarcinilor contractuale. Practic, acesta se referă la salariul plătit pentru activitățile lucrative. Cu alte cuvinte, prin remunerație înțelegem plata pentru angajarea forței de muncă în activitățile productive. Ca și salariul, remunerația poate fi exprimată la nivel de ore, zile, săptămâni, luni etc.