Remunerație

Conceptul de remunerație (Remuneration) se referă la suma de bani pe care un angajat o primește pentru realizarea sarcinilor contractuale. Practic, în cazul celor cu contracte de muncă, remunerația se referă la salariul plătit pentru activitățile lucrative. Cu alte cuvinte, prin remunerație înțelegem plata pentru angajarea forței de muncă în activitățile productive. Ca și salariul, remunerația poate fi exprimată la nivel de ore, zile, săptămâni, luni etc. Într-un sens mai larg, remunerația se poate referi și la plata serviciilor realizate de către un prestator. În acest caz, aceasta reprezintă plata pentru un serviciu de care s-a beneficiat.

Remunerație
Payment gateway icons created by Eucalyp – Flaticon