Revoluția verde (The green revolution)

Revoluția verde (The green revolution) se referă la creșterea randamentului în producția de cereale obținută în anii 1950 și 1960 prin:

  • introducerea de soiuri cu randament superior;
  • utilizarea pesticidelor;
  • o mai bună gestionare a culturilor agricole;
  • etc.

Prin introducerea de tehnologii, rezultate din cercetare, revoluția verde a permis creșterea randamentelor producției agricole în multe zone ale lumii.