Rezidență (Residence)

Prin rezidență (Residence) ne referim la dreptul legal al unei persoane de a locui în altă țară decât cea natală.

(2) Rezidența se referă la locul în care o persoană locuiește cea mai mare parte a anului.

(3) Prin loc de rezidență înțelegem și locul în care o persoană este înregistrată fiscal.