Rezident (Resident)

Un rezident (Resident) este o persoană care este stabilită în altă țară decât cea de origine. Acesta lucrează sau studiază în țara în care s-a stabilit. Rezidentul lucrează și este înregistrat fiscal într-o țară de adopție. El are statutul de rezident până în momentul în care obține cetățenia noului stat.