Salariu de eficiență

Un salariu de eficiență (Efficency wage) este conceptul de bază al teoriei economice cu același nume. Aceasta afirmă că, în urma unei  creșteri a salariilor, angajații vor fi mai motivați să muncească, fapt care va duce la majorarea productivității muncii. Astfel, prin creșterea productivității se acoperă costurile salariale adiționale. Producția firmei va fi mai mare și veniturile suplimentare vor permite acoperirea costurilor salariale. Alt efect pozitiv al creșterii salariilor constă în fidelizarea forței de muncă. Aceasta duce la scăderea costurilor de recrutare și instruire a noilor angajați. Firmele vor investi în recrutare în special atunci când urmăresc să se extindă.

salariu de eficiență
Salary icons created by wanicon – Flaticon