Salariu de eficiență (Efficency wage)

Un salariu de eficiență (Efficency wage) este conceptul de bază al teoriei economice cu același nume. Aceasta afirmă că, prin creșterea salariilor, angajații sunt mai motivați să muncească, fapt care duce la o majorare a productivității muncii. Astfel, prin creșterea productivității se acoperă costurile salariale adiționale.  Alt efect pozitiv al creșterii salariilor constă în fidelizarea forței de muncă. Aceasr duce la scăderea costurilor de recrutare și instruire a noilor angajați.