Renta funciară

Renta funciară (Land rent) este acea formă a rentei care este plătită proprietarilor de terenuri de către arendași. Aceasta este cunoscută și sub numele de renta pământului. În exploatarea suprafețelor de teren, apar diferențe de producție sau de costuri care le fac mai mult sau mai puțin avantajoase. De exemplu, există loturi de teren oferă condiții superioare pentru anumite culturi agricole. Recoltele pe aceste loturi vor fi mai mari și se va obține o diferență de venit.

renta funciară
Field icons created by Good Ware – Flaticon

În funcție de motivele care duc la apariția ei, renta funciară poate fi: