Renta pământului (Land rent)

Renta pământului (Land rent) este acea formă a rentei care este plătită proprietarilor de terenuri de către arendași. Aceasta este cunoscută și sub numele de rentă funciară. În exploatarea suprafețelor de teren, apar diferențe de producție sau de costuri care le fac mai mult sau mai puțin avantajoase. De exemplu, există loturi de teren oferă condiții superioare pentru anumite culturi agricole. Recoltele pe aceste loturi vor fi mai mari și se va obține o diferență de venit.

În funcție de motivele care duc la apariția ei, renta pământului (Land rent) poate fi:

  • Renta diferențială a pământului/De fertilitate a terenului;
  • Renta de poziție a pământului;
  • Renta de monopol a pământului.