Renta pământului

Renta pământului (Land rent) este acea formă a rentei care este plătită proprietarilor de terenuri de către arendași. Aceasta este cunoscută și sub numele de rentă funciară. În exploatarea suprafețelor de teren, apar diferențe de producție sau de costuri care le fac mai mult sau mai puțin avantajoase. De exemplu, există loturi de teren oferă condiții superioare pentru anumite culturi agricole. Astfel, un teren aflat într-o zonă de dealuri se va preta mai bine la pomicultură ca unul de câmpie. Recoltele pe aceste loturi vor fi mai mari și se va obține o diferență de venit.

Renta pământului
Agriculture icons created by Freepik – Flaticon

În funcție de motivele care duc la apariția ei, renta pământului poate fi: