Resurse materiale

Resursele materiale (Material resources) sunt elemente din mediul înconjurător care, prin exploatare și procesare, sunt transformate în bunuri destinate pieței. Resursele materiale sunt afectate de principiul rarității și sunt utilizabile în scopuri practice. Acestea pot fi elemente de bază, precum apa, solul, lemnul, minereuri etc. Nu doar materiile prime se încadrează în acest tip de resurse. De asemenea, și elementele prelucrate deja, precum mâncarea, cheresteaua și materialele de construcție sunt resurse materiale.

resurse materiale
Material icons created by Uniconlabs – Flaticon

Resursele materiale sunt bunuri tangibile care pot fi utilizate în activitățile economice, de către persoanele fizice și cele juridice. Acestea sunt utilizate ca intrări în procesul de producție.