Resurse materiale (Material resources)

Resursele materiale (Material resources) sunt elemente din mediul înconjurător care, prin procesul de producție, sunt transformate în bunuri destinate pieței. Resursele materiale sunt utilizabile în scopuri practice. Acestea pot fi elemente de bază, precum aerul, apa și solul. De asemenea, și materialele prelucrate deja, precum mâncarea, cheresteaua și materialele de construcție sunt resurse materiale.