Resurse umane

Prin resurse umane (Human Resources) ne referim la departamentele din cadrul companiilor specializate în găsirea, evaluarea și recrutarea de angajați și administrarea relațiilor de muncă. Aceste departamente sunt specializate în administrarea fluxurilor de personal din cadrul unei companii.

Resurse umane
Human resources icons created by Maan Icons – Flaticon

În administrarea oricărei afaceri, este esențială implementarea corectă a legislației muncii. Codul Muncii este o colecție de legi atât de complexă încât majoritatea firmelor nu pot funcționa fără personal specializat. De obicei, acesta este organizat în departamentul de resurse umane. La firmele mai mici, o parte din sarcinile acestor departamente poate fi externalizată.

Dintre responsabilitățile acestor departamente, putem menționa:

  • recrutarea de personal de pe piață;
  • instruirea generală a noilor angajați;
  • pregătirea contractelor de muncă, actelor adiționale și a documentelor specifice (e.g. pontajul lunar);
  • organizarea instructajelor de SSM și PSI;
  • organizarea evaluării trimestriale sau anuale și pregătirea rapoartelor specifice;
  • soluționarea conflictelor de muncă;
  • organizarea calendarului de zile libere;
  • gestionează aspectele legate de salarizarea angajaților;
  • etc.

(2) Resursele umane se referă și la capitalul uman folosit în procesul de producție al întreprinderilor. În acest caz, înțelegem totalitatea angajaților utilizați de către o firmă într-o activitate economică. Altfel spus, resursele umane se referă la factorul de producție muncă.