Revoluția agricolă

Revoluția agricolă (The Agricultural Revolution) se referă la o tranziție semnificativă în istoria umanității. Acest proces a început în Marea Britanie în secolul al XVIII-lea și a schimbat radical modul în care se practica agricultura. Procesul a durat până în secolul XIX. Revoluția a presupus adoptarea de noi tehnologii și metode de producție care au dus la creșterea randamentelor. Între acestea putem menționa:

  • metode de rotație a culturilor agricole;
  • introducerea de noi tehnologii;
  • îmbunătățirea sistemelor de drenaj;
  • dezvoltarea de metode științifice de selecție raselor;
  • experimentarea cu noi culturi;
  • etc.

 

Revoluția agricolă
Animals icons created by Eucalyp – Flaticon

Procesul a avut un rol fundamental pentru societatea umană pentru că a schimbat modul în care se produceau și se distribuiau alimentele.