Revoluția demografică

Revoluția demografică (The Demographic Revolution) se referă la o perioadă istorică în care au avut loc modificări semnificative în dinamica populației. În această perioadă a avut loc o scădere a ratei mortalității care a favorizat creșterea populației totale. Acest proces a fost influențat în mod semnificativ de către revoluția industrială în Europa și America de Nord. Celelalte țări ale lumii au experimentat revoluții similare, pe măsură ce s-au industrializat. Dintre elementele relevante ale acestui proces, menționăm:

  • creșterea populației totale – Acest trend a fost favorizat de îmbunătățirea condițiilor de viață, dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea medicinei, declinul ratei mortalității.
  • urbanizarea – Revoluția industrială și cea agricolă au determinat un flux migratoriu dinspre mediul rural spre cel urban.
  • schimbările sociale  – Relocarea unei mari părți a populației în mediul urban a generat și schimbări demografice. De exemplu, rata natalității s-a redus pentru că spațiile de locuit erau mai mici.
  • schimbările economiei – Tranziția de la o economie a meșteșugarilor la una tehnologizată a modificat cererea pentru forță de muncă.

Conceptul nu trebuie să fie confundat cu cel de tranziție demografică.

Revoluția demografică
Population icons created by surang – Flaticon