Rezerve minime obligatorii

Prin rezerve minime obligatorii (Mandatory minimum reserves) înțelegem o parte a numerarului atrasă de băncile comerciale prin depozite care trebuie păstrată în conturile deschise la Banca Națională a României. Prin crearea acestor rezerve se urmărește asigurarea stabilității sistemului financiar, administrarea lichidităților și controlul ratei inflației.

Această rezervă reprezintă unul din instrumentele prin care o bancă centrală poate să influențeze politică monetară a unei țări. Astfel, dacă aceasta crește nivelul rezervelor minime, băncile comerciale vor dispune de mai puține lichidități pentru creditare. Similar, când se dorește expansiunea creditării, BNR poate să reducă nivelul rezervelor minime obligatorii.  Bazele de funcționare ale instrumentului sunt stabilite prin Regulamentul nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii.

rezerve minime obligatorii
Bank icons created by Eucalyp – Flaticon

Băncile comerciale care nu își constituie rezervele pot fi sancționate de Banca Centrală.