Risc de transport (Transportation risk)

Riscul de transport (Transportation risk) este un tip de risc care are legătură cu factorii neprevăzuți care pot perturba costurile acestei activități. Exemple de factori asociați riscului de transport, care pot fi întâlniți în practică, sunt:

  • grevele portuare;
  • grevele aeroportuare;
  • problemele de infrastructură;
  • capacitatea limitată de procesare a birourilor vamale;
  • costuri neprevăzute;
  • etc.