Risc de țară (Country risk)

Riscul de țară (Country risk) descrie incertitudinea care este asociată cu investițiile într-o anumită țară, măsura în care acestea ar putea duce la pierderi pentru cei care vor să investească. Printre factorii care influențează un risc de țară, putem menționa:

  • stabilitatea politică;
  • instabilitatea politică;
  • performanța economiei;
  • evoluția cursului de schimb;
  • calitatea procesului educațional;
  • gradul de adoptare tehnologică;
  • etc.