Salariat (Employee)

Un salariat (Employee) este o persoană aptă de muncă, angajată pe baza unui contract, elaborat în condițiile legii, cu normă parțială sau totală, pe perioadă determinată sau nedeterminată, de către un angajator, pentru a presta sarcini specializate, în schimbul unei remunerații (salariu). În România drepturile și obligațiile salariatului și ale angajatorului sunt stipulate în Codul Muncii. De implementarea corectă a legilor din acest cod se ocupă Inspectoratul Teritorial al Muncii (ITM). În firmele mari, salariații se pot asocia (sindicaliza) pentru a-și proteja mai bine drepturile.