Inflația prin cerere (Demand-pull inflation)

Inflația prin cerere (Demand-pull inflation) este situația în care există o presiune a cererii în creștere asupra nivelurilor prețurilor. Aceasta se amplifică dacă există și o penurie a ofertei. O situație de acest tip a fost întâlnită la începutul pandemiei COVID-19 din 2020, când oferta de măști chirurgicale și produse de igienă medicale nu a putut să se adapteze la o cerere extrem de mare, atipică. Inflația prin cerere apare frecvent și în sectorul agricol. Atfel, în anii slabi pentru anumite culturi, producțiile obținute nu pot acoperi cererea și prețurile cresc. Cererea mai mare decât oferta disponibilă determină o majorare rapidă a prețurilor, cu efecte inflaționiste.