Inflația prin cerere

Inflația prin cerere (Demand-pull inflation) este situația în care există o presiune a cererii în creștere asupra nivelurilor prețurilor. Aceasta se amplifică dacă există și o penurie a ofertei. O situație de acest tip a fost întâlnită la începutul pandemiei COVID-19 din 2020, când oferta de măști chirurgicale și produse de igienă medicale nu a putut să se adapteze la o cerere extrem de mare, atipică.

Inflația prin cerere apare frecvent și în sectorul agricol. Atfel, în anii slabi pentru anumite culturi, producțiile obținute nu pot acoperi cererea și prețurile cresc. Cererea mai mare decât oferta disponibilă determină o majorare rapidă a prețurilor, cu efecte inflaționiste.

inflația prin cerere
Sursa: grafic realizat de autor

În graficul de mai sus se poate observa modul în care cererea poate alimenta inflația de pe o piață. În analiză se pleacă de la o situație de echilibru inițial. În graficul nostru, aceasta este la intersecția dintre curba ofertei agregate (OA) și a cererii agregate (CAo). Echilibrul are loc la un nivel al prețurilor (Ipo) și o valoare a produsului brut intern (PIBo). Din diverse motive, are loc o creștere bruscă a cererii, de la CAo la CA1. Producătorii și importatorii activi pe piață nu au capacitatea să majoreze producția suficient de repede și reacționează prin creșterea prețurilor. În graficul nostru, se poate observa că prețurile cresc într-o măsură mai mare ca producția de pe piață.