Codul Muncii

Codul Muncii (Labor code) este un act normativ care cuprinde toate legile și normele privitoare la raporturile de muncă. În Codul Muncii sunt cuprinse reglementările privitoare la raporturile individuale și colective de muncă, dintre angajatori și angajați. De asemenea, aceleași acte conțin și prevederile care privesc relațiile cu patronatele, sindicatele și autoritățile publice.

codul muncii
Law icons created by Freepik – Flaticon

În legile și reglementările din acest Cod sunt specificate toate obligațiile și drepturile angajaților și angajatorilor. În România, Inspecția Muncii este organismul care se ocupă de implementarea corectă a legislației și de respectare a drepturilor salariaților. Această instituție este reprezentată în teritoriu de către Inspectoratele Teritoriale.