Codul Muncii (Labor code)

Codul Muncii (Labor code) este un act normativ care cuprinde toate legile și normele care privesc raporturile de muncă. În Codul Muncii sunt cuprinse reglementările privitoare la raporturile individuale și colective de muncă, dintre angajatori și angajați. De asemenea, același acte conține și prevederile care privesc relațiile cu patronatele, sindicatele și autoritățile publice.