Salariu (Wage)

Salariul (Wage) este o remunerația monetară primită de un salariat, de la un angajator, cu care are stabilite raporturi contractuale, pentru munca prestată într-o anumită perioadă de timp. Cantitatea de muncă prestată se calculează în ore de muncă. În România, conform Codului Muncii, programul normal de muncă este de 40 h pe săptămână. Pentru a înțelege cum suntem plătiți trebuie să facem deosebirea între cheltuielile salariale ale angajatorului, salariu brut și salariu net.