Salariu de echilibru

Salariul de echilibru (Equilibrium Wage) se referă la prețul forței de muncă aferent punctului de intersecție dintre cererea și oferta de muncă de pe o piață perfect competitivă. Acesta reflectă nivelul la care cererea de forță de muncă se intersectează cu oferta. Cu alte cuvinte, prin salariu de echilibru ne referim la prețul forței de muncă dictat de piață. Conceptul este mai degrabă teoretic și este utilizat cu scopul de a ilustra modul în care se formează prețul muncii pe piață. Nu există nicio piață perfect competitivă, pe care să se poată forma un preț acceptat de toți jucătorii. Ofertanții de forță de muncă au formări și abilități diferite și solicită plăți diferite pentru activitățile prestate.

Salariu de echilibru

Salariu de echilibruPutem observa în grafic că orice modificare a ofertei sau cererii de forță de muncă influențează salariul de echilibru. De exemplu, o creștere a cererii de forță de muncă va determina mutarea curbei spre dreapta. Oferta de forță de muncă se va deplasa pe curba existentă. Cererea suplimentară de forță de muncă va determina majorarea salariului de echilibru. Un salariu mai atractiv va atrage mai multe persoane neocupate pe piața muncii. Astfel, va avea loc și o creștere a ofertei, deci a persoanelor dispuse să lucreze în noile condiții salariale.