Sistem bancar din umbră (Shadow banking system)

Sistemul bancar din umbră (Shadow banking system) se referă la organizațiile care concurează instituțiile financiare reglementate, în oferirea de credite. Pentru că nu sunt reglementate, organizațiile dintr-un sistem bancar din umbră nu se expun acelorași riscuri precum instituțiile financiare reglementate. De obicei, creditele oferite de către acestea nu ating aceleași niveluri. În România, pot fi incluse în acest sistem în special Instituțiile Financiare Nonbancare (IFN).