Sănătate financiară

Prin sănătate financiară (Financial Health) înțelegem un concept care se referă la situația financiară a unei persoane fizice sau juridice. Sănătatea financiară a unei persoane se determină prin evaluarea fluxurilor de venituri și cheltuieli. Dacă veniturile acesteia sunt stabile, au o frecvență regulată și nivelul lor este mai mare decât al cheltuielilor se consideră că persoana are o situație financiară sănătoasă. Sănătatea financiară a unei persoane este un indicator de care trebuie să se țină cont în momentul realizării de investiții. O persoană cu datorii ar trebui să chibzuiască bine înainte să se angajeze la un credit imobiliar sau de consum.

sănătate financiară
No money icons created by kerismaker – Flaticon