Sănătate financiară (Financial Health)

Prin sănătate financiară (Financial Health) înțelegem un concept care se referă la situația financiară a unei persoane fizice sau juridice. Sănătatea financiară a unei persoane se determină prin evaluarea fluxurilor de venituri și cheltuieli. Dacă veniturile acesteia sunt stabile, au o frecvență regulată și nivelul lor este mai mare decât al cheltuielilor se consideră că persoana are o situație financiară sănătoasă.