Scontare

Operațiunea de scontare este cea prin care o Bancă Centrală vinde către băncile comerciale titluri de valoare. Prin acest tip de operațiuni, băncile centrale intervin pe piețele monetare pentru a ajusta masa monetară. Practic, operațiunile de acest gen facilitează reducerea masei monetare de pe o piață. Aceasta retrage din cantitatea de bani de pe piață. Metoda poate fi utilizată în locul sau complementar modificării ratei dobânzi de referință.

scontare
Digital currency icons created by SBTS2018 – Flaticon

Această operațiune este inversă celei de reescont, în care Banca Centrală răscumpără titlurile de valoare vândute anterior.

Vezi și piața repo.

(2) Scontarea se referă și la achiziționarea unui instrument financiar la valoare sub cea nominală. Cumpărătorul este motivat  să facă achiziția deoarece câștigă o primă din diferența de valoare.